image

Artikel

Økologiske Høns og Kyllinger

Der er specifikke økologiregler og retningslinjer, der skal følges for at sikre, at økologiske høns får en god livskvalitet. De grundlæggende regler er de samme for både æglæggende høner og slagtekyllinger.

·         Adgang til udendørsarealer: Økologiske høns skal have adgang til udendørsarealer, hvor de kan udfolde sig frit. Disse udendørsarealer skal være naturlige og indeholde vegetation, så hønsene kan få frisk luft og søge efter føde.

·         Økologisk foder: Hønsene skal fodres med økologisk foder, der er fri for kunstige tilsætningsstoffer, genetisk modificerede organismer (GMO'er) og kemiske sprøjtemidler. Foderet skal være af høj kvalitet og opfylde hønsenes ernæringsmæssige behov.

·         Plads og indretning af stalde: Staldene skal have tilstrækkelig plads til, at hønsene kan bevæge sig frit og udøve deres naturlige adfærd. Der skal være redekasser til æglægning, siddepinde til hvile og tilstrækkelig ventilation for at sikre et sundt miljø.

·         Naturlig belysning: Økologiske høns skal have adgang til naturligt dagslys. Belysningen i staldene skal være tilstrækkelig for hønsene, og der skal være mulighed for mørke perioder om natten for at sikre en normal døgnrytme.

·         Sundhedspleje: Økologiske høns skal have adgang til den nødvendige behandling. I sundhedsplejen prioriteres forebyggende foranstaltninger såsom vaccinationer og naturlige metoder til sygdomsbekæmpelse.

·         Ingen brug af antibiotika og vækstfremmere: Økologiske høns må ikke behandles med antibiotika eller vækstfremmere. Hvis en høne bliver syg og kræver medicinsk behandling, skal den fjernes fra de øvrige høns for at undgå smitte.

For økologiske slagtekyllinger gælder det, at de lever cirka dobbelt så lang tid som konventionelle kyllinger, fordi de vokser langsommere. En lavere vækst og muligheden for bevægelse i stald og udendørsareal sikrer en lavere forekomst af problemer med benene. En længere levetid og en langsommere tilvækst bidrager også til kødets smag og struktur.

I den økologiske kyllingeproduktion er der desuden velfærdskrav til transporten til slagteriet. Transporttid og afstand til slagteriet skal minimeres, og slagteprocessen skal udføres på en måde, der er så skånsom som mulig.

Tags